(0)

Selecteer Regio

Vraag je nieuwe studietoelage 2015-2016 aan!

Studeren kost veel geld. Voor sommigen geen probleem, voor anderen wel. Daarom voorziet de overheid een financieel steuntje om het onderwijs toegankelijk voor iedereen te houden.


Wanneer heb je er recht op?

Er zijn verschillende voorwaarden. Zo heb je de nationaliteitsvoorwaarden en de pedagogische voorwaarden. Belangrijk zijn ook de financiële voorwaarden.

Hoeveel?

De bedragen worden toegekend op basis van het onderwijsniveau en per situatie.

·         Zo krijgen de kleintjes in het kleuteronderwijs een vast bedrag van €93.21 per kleuter.

·         In het lager onderwijs varieert de schooltoelage tussen €104.86 en €209 euro, afhankelijk van het gezinsinkomen.

·         Leerlingen in het voltijds secundair onderwijs hebben recht op minstens €130.6 e (minimum voor externe leerlingen) tot €1.152.99 (volledige toelage voor leerlingen die op internaat zitten).

·         Leerlingen in de 4de graad, gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepsonderwijs hebben zelfs recht op nog meer centen.

·         Voor deeltijds leerplichtigen gaan de bedragen van €109.75 euro tot €457.73.

·         Studenten in het hoger onderwijs kunnen rekenen op €256.33 (minimum) tot €3.966 voor kotstudenten en tot €2.380 voor niet-kotstudenten. (Niet-voltijdse studenten hebben recht op een percentage van deze bedragen.)

 

Wanneer aanvragen?

De uiterste datum voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 is 1 juni 2016. Nadien ben je onherroepelijk te laat! Indien je recht hebt op een toelage, ontvang je in principe twee maanden na je aanvraag het geld. Is je aanvraag echter onvolledig, dat zal het langer duren.

Wij helpen je!

Doe je aanvraag dus grondig en tijdig! De medewerkers van ABVV-jongeren helpen je daarbij. We gaan na of je recht hebt op een toelage, berekenen ze en vullen de formulieren of online aanvraag mee in.

Contacteer een van onze medewerkers in je buurt (adressen bovenaan) en maak een afspraak.

De automatische toekenning van de school- en studietoelagen

In het schooljaar 2015-2016 is de automatische toekenning van de school- en studietoelagen een feit.

Halverwege het aanvraagjaar wordt bekeken wie in het schooljaar 2013-2014 en/of 2014-2015 een toelage kreeg maar (nog) geen aanvraag heeft ingediend voor het jaar 2015-2016.

Deze mensen zullen een brief ontvangen van de dienst studietoelagen emt de vraag om toestemming tot automatisch ophalen van het dossier. Wie dat niet wil, zal de dienst uitdrukkelijk daarvan op de hoogte moeten brengen en zelf de aanvraag indienen.

Na dertig dagen wordt het vooringevuld formulier opgestuurd met de vraag om de beschikbare gegevens te controleren en enkele gegevens –die de dienst studietoelagen zelf niet heeft- te bezorgen. Gegevens zoals : bankrekeningnummer, alimentatie enz.

Wie niet reageert zal de toelage niet automatisch ontvangen !

Dit formulier dient teruggestuurd voor 31 december 2016

Let op : Ook wie “nieuw” is in het systeem (met andere woorden ; wie in 2015-2016 géén toelage kreeg) moet in feite zelf een aanvraag indienen !

 

 

Contact

  • Els Rits - administratief medewerkster - 02 289 01 50

Terug Top