(0)

Selecteer Regio

Schoolverlaters : opgelet

De overheid controleert almaar meer of werkzoekenden ook echt naar werk zoeken. Voor werkzoekende schoolverlaters zijn de regels zelfs nog strenger.


Inschakelingsuitkeringen

Schoolverlaters die na het beëindigen van de studies geen werk vinden, hebben na een zgn. beroepsinschakelings-tijd (wachttijd) van ongeveer een jaar recht op “inschakelings-uitkeringen”.

Om dit recht te kunnen krijgen, én ook om het te kunnen houden, moet de jongere aan heel wat voorwaarden voldoen, onder andere :

 • onvrijwillig werkloos zijn
 • geen passende opleiding of betrekking weigeren
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
 • actief meewerken aan begeleiding- of/en opleidingacties die voorgesteld worden door de VDAB of Actiris
 • zelf actief naar werk zoeken door bijv. spontaan te solliciteren bij potentiële werkgevers; zich in te schrijven in verschillende uitzendkantoren of selectiebureaus; deel te nemen aan ingangsexamens; … enz.

Bewijzen nodig!

Het is méér dan ooit belangrijk om dit laatste ook te kunnen bewijzen.

Er is immers ondertussen voor de werkzoekende schoolverlaters een intensief controlesysteem op poten gezet naar hun inspanningen om werk te vinden. Dergelijke controles zijn niet helemaal nieuw. Het systeem wordt ook wel eens de “dispo” van de RVA genoemd.

Met andere woorden, niet alleen de VDAB of Actiris zullen in de toekomst dus grondiger begeleiden en controleren, ook de RVA zal dit doen.

Het wordt geen heksenjacht, ook de RVA zal de jonge werkzoekende grondig en correct informeren over hun rechten en plichten. En in het bijzonder omtrent het actief (zelf!) zoeken naar werk.

En precies dat zelf actief werk zoeken zal nu door de RVA om de 6 maand officieel gecontroleerd worden, naar keus schriftelijk of in een gesprek. Hoe dan ook zullen op dat moment (schriftelijke) bewijzen van het actief werkzoeken op tafel moeten komen.
In het slechtste geval wordt het recht op uitkeringen voor (minstens) 6 maand geschorst.

Enkele tips

 • Doe moeite om je vooraf én grondig te informeren. Een verwittigd m/v is er 2 waard!
 • Reageer altijd op de oproepen van RVA en de uitnodigingen van VDAB.
 • Vergeet niet elke verandering van adres, e-mailadres, gsm-nummer enz. te melden.
 • Zoek grondig en doorlopend actief werk. Eén sollicitatiebrief per maand zal niet volstaan om je vel te redden (en biedt eerlijk gezegd ook niet veel kans om werk te vinden).
 • Hou alle bewijsstukken van de pogingen om werk te vinden netjes bij.
 • Schriftelijk bewijs is uiteraard véél meer waard dan mondelinge blabla.
 • Stel je CV online ter beschikking op de gespecialiseerde websites.
 • Laat je bij de evaluaties op de RVA zeker bijstaan door je vakbond. Contacteer hiervoor je ABVV-kantoor.
 • Ook de RVA heeft een duidelijke brochure en een voorbeeld-checklist.

Hulp nodig bij solliciteren ?

Bestel dan gratis onze brochure "Solliciteren, hoe doe ik dat ?".

Terug Top